Bc. Marianna Zákopčanová

Fyzioterapie: 800,-│60 min

Vstupní vyšetření: 1.200,-│90 min

 

Vzdělání:

2017 – 2020: bakalářský studijní program, obor Fyzioterapie na LF MU Brno

2011 – 2016: obor Všeobecné lékařství na LF MU Brno, nedokončeno

 

Pracovní zkušenosti:

2022 – dosud: NZZ Sportovní fyzioterapie Brno

2020 – dosud: fyzioterapeut v Úrazové nemocnici v Brně

 

Odborné kurzy:

2022: FyziDen Brno, Děti ve fyzioterapii a tréninku (konference)

2022: Úvod do terapie fasciálních tkání (Z. Čech)

2022: Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře (DNS) - základní kurz A

2021: Problematika cervikální a lumbální oblasti v ambulantní praxi (D. Pejčoch)

2021: Diagnostika a terapie hlezenního kloubu (B. Rutowicz)

2021: Diagnostika a terapie kyčelního kloubu (B. Rutowicz)

2021: DNS I – sportovní kurz (M. Truc, O. Chramosta, V. Nasslerová)

2021: Ruka – jak předcházet a řešit bolesti v oblasti ruky (M. Žváčková)

2020: Diagnostika a terapie ramenního kloubu (B. Rutowicz)

2019: Funkční anatomie a pokročilé rekondiční techniky (L. Koutný)

2019: účast na konferenci – X. Dny fyzioterapie a lázeňství

2019: Diagnostika a terapie kolenního kloubu (B. Rutowicz)

2018: Reflexní masáž chodidla (P. Vích)

2018: účast na konferenci – IX. Dny fyzioterapie a lázeňství

2018: Ramenní a kolenní kloub – diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastější patologických stavů (K. Honová)